Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

ul. Północna 78
33-111 Koszyce Wielkie

KLUB ARTYSTYCZNY PFKiR

ul. Wekslarska 2
33-100 Tarnów

Kontakt:
Joanna Łukasik / Prezes Zarządu, Dyrektor Artystyczny MKA

e-mail: kultura.rozwoj@gmail.com
            kursy.kulturairozwoj@gmail.com

Tel ./+48/ 602 605 468
Tel. /+48/ 608 208 710