MISTRZOWSKIE KURSY ARTYSTYCZNE to innowacyjny projekt łączący edukację, kulturę wysoką i promocję wyróżniających się młodych artystów poprzez współpracę z ogólnopolskimi mediami.

ZAŁOŻENIA

Jest to wydarzenie łączące w jednym wydarzeniu różne dziedziny sztuki, Mistrzów i Uczniów oraz młode i dojrzałe pokolenia!

Są to cykliczne – coroczne warsztaty pod okiem największych mistrzów i autorytetów, przeznaczone dla młodych muzyków, malarzy i rzeźbiarzy, mające pierwszą edycję w sezonie letnim 2022r.

MISTRZOWIE I AUTORYTETY

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się wybitni światowej sławy artyści z całej Polski oraz Europy, będący równocześnie profesorami uczelni wyższych, których oklaskuje publiczność na koncertach oraz wystawach w najbardziej prestiżowych miejscach świata!

PO CO?

Nasze wieloletnie doświadczenie estradowe oraz pedagogiczne wyraźnie wskazuje, że samo kształcenie artystyczne w dzisiejszych czasach już nie wystarcza.

Młodzi artyści potrzebują rozwoju holistycznego, skupiającego się nie tylko na zdobywaniu mistrzostwa w sztuce artystycznej ale także wsparcia tych umiejętności kompetencjami niezbędnymi do radzenia sobie z efektywną organizacją siebie w czasie oraz sprawdzonych narzędzi do sprawnego funkcjonowania w branży artystycznej dzięki podstawom m.in. szeroko pojętego marketingu i PR.

Dlatego zapewniamy innowacyjny holistyczny model kształcenia młodych artystów obejmuje indywidualne zajęcia z Mistrzami , zajęcia z kameralistyki, studium orkiestrowe oraz grupowe panele z dziedziny psychologii, rehabilitacji dla artystów, jogi poprawiającej koncentrację i podstaw przedsiębiorczości dla artystów w zakresie marketingu, PR oraz self-management.

Unikatowa wartość edukacyjna Kursów nierozerwalnie łączy się z walorem artystycznym w postaci Koncertów Mistrzowskich w wykonaniach znakomitych artystów prowadzących Kursy oraz wystaw poplenerowych zaplanowanych w najbardziej reprezentatywnych miejscach regionu tarnowskiego i nie tylko.

GDZIE?

Umiejscowione są w Tarnowie oraz w kilku miejscowościach regionu tarnowskiego.

Niepowtarzalna sceneria pięknej Starówki Tarnowa, uznanej w 2021 roku jako jedno z najpiękniejszych miast Europy, sprzyja nie tylko malarzom ale także stanowi piękne, nasączone bogatą historią środowisko dla artystycznego rozwoju i pracy twórczej w połączeniu z bogatą ofertą rekreacyjną.

DLA KOGO?

Kierowane są one do „ekstraklasy” polskiej i zagranicznej młodzieży uzdolnionej artystycznie z całej Polski oraz innych krajów w przedziale wiekowym dla licealistów oraz studentów z możliwością udziału dla uczestników młodszych, reprezentujących bardzo wysoki poziom kunsztu artystycznego.

WARTOŚĆ DODANA

Istotnym aspektem Mistrzowskich Kursów Artystycznych jest profesjonalna ogólnopolska promocja w postaci wydawnictw, Internetu, mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz reportażu filmowego z przebiegu całego przedsięwzięcia promująca także młodych wykonawców.

MUZYKA
Instrumentalistyka solowa / Kameralistyka

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życiaz możliwością udziału dla uczestników młodszych, reprezentujących odpowiednio wysoki poziom kunsztu artystycznego.

Zwieńczeniem kursu jest koncert finałowy z udziałem wyróżniających się uczestników czynnych Kursów muzycznych powiązany z wystawą prac plastycznych uczestników Kursu plastycznego w połączeniu z uroczystym rozdaniem dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Instrumentalistyka solowa

W tygodniowym planie kursów w zakresie sztuki muzycznej zapewniamy pięć lekcji indywidualnych z wybranym profesorem, możliwość pracy z pianistą, klasę kameralistyki, uczestnictwo w koncertach mistrzowskich oraz bezpłatne wejścia do wybranych instytucji kultury w Tarnowie.

Kameralistyka

Zapraszamy gotowe zespoły kameralne.

W ramach kursów zapewniamy 5 lekcji pracy w zespołach kameralnych. Do udziału w kursach kameralnych zapraszamy zarówno istniejące zespoły, chcące doskonalić swój warsztat we własnym składzie,  jak i uczestników indywidualnych nieposiadających własnego zespołu.

Popołudniami obędą się zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczestników ART BIZNES SELF – MANAGEMENT

PEDAGODZY:

Instrumentalistyka solowa:

Ewa Pobłocka /AM Bydgoscz/ fortepian
Cezary Sanecki /AM Łódź/ fortepian
Krzysztof Książek /AM Kraków/ fortepian
Janusz Wawrowski /UMFC Warszawa/ skrzypce
Katarzyna Budnik /UMFC Warszawa/ altówka
Anna ArmatysBorrelli /AM Kraków/ wiolonczela
Jan Kotula /AM Katowice/ kontrabas

Kameralistyka:

Anna ArmatysBorrelli /AM Kraków/

Koszt uczestnictwa dla uczestników Kursów Muzycznych:

Instrumentalistyka solowa:

Uczestnik czynny – 1600 zł
Uczestnik bierny – 800 zł

Kameralistyka:

Uczestnik czynny – 1200 zł

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Zaliczka: 500 zł
Zaliczka jest bezzwrotna.

PLASTYKA

Mistrzowskie Kursy Artystyczne zapewniają holistyczny rozwój jako odpowiedź na realne coraz większe potrzeby młodych artystów, pragnących rozwijać swój warsztat ale także nabywać cenne umiejętności radzenia sobie w branży artystycznej.

W tygodniowym planie Kursów w zakresie sztuk plastycznych zapewniamy pięć dni 4 godzinnych warsztatów plastycznych, uzupełnionych grupowymi panelami  z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz  fundraisingu dla artystów i self-manegementu.

Dodatkowo uczestnicy mogą uczestniczyć w zajęciach jogi dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu oraz w wykładach i ćwiczeniach poruszających kluczowe dla wszystkich artystów zagadnienia psychologii sukcesu.

Zajęcia odbywają się na terenie urokliwej Starówki  miasta Tarnowa, okrzykniętej w 2021 roku przez CNN jako jednej z najpiękniejszych na świecie!

Zapewniamy opiekę merytoryczno – dydaktyczną, bazę do przechowywania materiałów, użyczamy materiały do pracy w formie artboxu dla każdego z uczestników, sprzęt plenerowy (sztalugi, podkłady rysunkowe, naczynia na wodę, ) oraz zimne napoje dla uczestników.

Zwieńczeniem Kursu jest wystawa prac towarzysząca koncertowi finałowemu  w połączeniu z uroczystym rozdaniem Dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Kurs przeznaczony dla młodzieży licealnej oraz studentów a także osób dorosłych kochających sztukę, zapewniamy kameralną grupę (do 12 osób), naukę oraz opiekę pod okiem  utytułowanego artysty- malarza i wykładowcy w Instytucie Sztuki Akademii Sztuk Stosowanych w Tarnowie. dr Romana Fleszara.

Zajęcia  plastyczno – artystyczne odbywają się w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

W godzinach popołudniowych zapraszamy na panele uzupełniające z zakresu marketingu, PR, fundraisingu dla artystów, jogę oraz zajęcia z psychologii sukcesu, które adresowane są do wszystkich uczestników kursów; muzyków oraz plastyków.

Mistrzowskie Kursy Artystyczne stwarzają także wspaniałe warunki do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń z uczestnikami Kursów muzycznych. Urokliwa Starówka, szerokie możliwości rekreacji (basen, korty, piękny park) to raj zarówno dla osób ceniących sobie piękno otoczenia jak i możliwości aktywnego wypoczynku.

Koszt uczestnictwa dla uczestników Kursów plastycznych: 800zł ,

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia

Zaliczka: 500zł

Zaliczka jest bezzwrotna.

Udostępnienie wszystkich materiałów potrzebnych do kursu /artboxu/ w cenie 210zł. * opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat Kursów dostępne są w Regulaminie

Organizator:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

kontakt: Joanna Łukasik / Dyrektor Artystyczny MKA

e-mail: kursy.kulturairozwoj@gmail.com

Tel ./+48/ 602 605 468

kulturairozwoj.org/kursy
https://www.facebook.com/kulturairozwoj
https://instagram.com/kultura_i_rozwoj

Rekomendujemy noclegi:

Dom Studenta ul. Słowackiego 7, tel. (14) 631 69 01

Hotel Kantoria, ul.Piłsudskiego 28 A, tel. (14) 652 29 33