MISTRZOWSKIE KURSY ARTYSTYCZNE to innowacyjny projekt łączący edukację, kulturę wysoką i promocję wyróżniających się młodych artystów poprzez współpracę z ogólnopolskimi mediami.

ZAŁOŻENIA

Jest to wydarzenie łączące w jednym wydarzeniu różne dziedziny sztuki, Mistrzów i Uczniów oraz młode i dojrzałe pokolenia!Są to cykliczne – coroczne warsztaty pod okiem największych mistrzów i autorytetów, przeznaczone dla młodych muzyków, malarzy i rzeźbiarzy, mające pierwszą edycję w sezonie letnim 2022 r.

Partnerem głównym II Festiwalu Mistrzowskie Kursy Artystyczne jest Województwo Małopolskie.

MISTRZOWIE I AUTORYTETY

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się wybitni światowej sławy artyści z całej Polski oraz Europy, będący równocześnie profesorami uczelni wyższych, których oklaskuje publiczność na koncertach oraz wystawach w najbardziej prestiżowych miejscach świata!

PO CO?

Nasze wieloletnie doświadczenie estradowe oraz pedagogiczne wyraźnie wskazuje, że samo kształcenie artystyczne w dzisiejszych czasach już nie wystarcza. Młodzi artyści potrzebują rozwoju holistycznego, skupiającego się nie tylko na zdobywaniu mistrzostwa w sztuce artystycznej ale także wsparcia tych umiejętności kompetencjami niezbędnymi do radzenia sobie z efektywną organizacją siebie w czasie oraz sprawdzonych narzędzi do sprawnego funkcjonowania w branży artystycznej dzięki podstawom m.in. szeroko pojętego marketingu i PR. Dlatego zapewniamy innowacyjny holistyczny model kształcenia młodych artystów obejmuje indywidualne zajęcia z Mistrzami , zajęcia z kameralistyki, studium orkiestrowe oraz grupowe panele z dziedziny psychologii, rehabilitacji dla artystów, jogi poprawiającej koncentrację i podstaw przedsiębiorczości dla artystów w zakresie marketingu, PR oraz self-management. Unikatowa wartość edukacyjna Kursów nierozerwalnie łączy się z walorem artystycznym w postaci Koncertów Mistrzowskich w wykonaniach znakomitych artystów prowadzących Kursy oraz wystaw poplenerowych zaplanowanych w najbardziej reprezentatywnych miejscach regionu tarnowskiego i nie tylko. GDZIE?Umiejscowione są w Tarnowie oraz w kilku miejscowościach regionu tarnowskiego.Niepowtarzalna sceneria pięknej Starówki Tarnowa, uznanej w 2021 roku jako jedno z najpiękniejszych miast Europy, sprzyja nie tylko malarzom ale także stanowi piękne, nasączone bogatą historią środowisko dla artystycznego rozwoju i pracy twórczej w połączeniu z bogatą ofertą rekreacyjną.

DLA KOGO?

Kierowane są one do „ekstraklasy” polskiej i zagranicznej młodzieży uzdolnionej artystycznie z całej Polski oraz innych krajów w przedziale wiekowym dla licealistów oraz studentów z możliwością udziału dla uczestników młodszych, reprezentujących bardzo wysoki poziom kunsztu artystycznego.

WARTOŚĆ DODANA

Istotnym aspektem Mistrzowskich Kursów Artystycznych jest profesjonalna ogólnopolska promocja w postaci wydawnictw, Internetu, mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz reportażu filmowego z przebiegu całego przedsięwzięcia promująca także młodych wykonawców.

MUZYKA
Instrumentalistyka solowa / Kameralistyka

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia z możliwością udziału dla uczestników młodszych, reprezentujących odpowiednio wysoki poziom kunsztu artystycznego. Zwieńczeniem kursu jest koncert finałowy z udziałem wyróżniających się uczestników czynnych Kursów muzycznych powiązany z wystawą prac plastycznych uczestników Kursu plastycznego w połączeniu z uroczystym rozdaniem dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Instrumentalistyka solowa

W tygodniowym planie kursów w zakresie sztuki muzycznej zapewniamy pięć lekcji indywidualnych z wybranym profesorem, możliwość pracy z pianistą, klasę kameralistyki, uczestnictwo w koncertach mistrzowskich oraz bezpłatne wejścia do wybranych instytucji kultury w Tarnowie.

Kameralistyka

Zapraszamy osoby indywidualne oraz gotowe zespoły kameralne. W ramach kursów zapewniamy 5 lekcji pracy w zespołach kameralnych. Do udziału w kursach kameralnych zapraszamy zarówno istniejące zespoły, chcące doskonalić swój warsztat we własnym składzie,  jak i uczestników indywidualnych nieposiadających własnego zespołu.

Popołudniami obędą się zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczestników ART BIZNES SELF – MANAGEMENT /opisane we wstępie/

PEDAGODZY:

Instrumentalistyka solowa:

Krzysztof Książek fortepian
Agata Szymczewska skrzypce
Janusz Wawrowski skrzypce
Katarzyna Budnik /Mateusz Doniec altówka
Anna Armatys – Borelli wiolonczela
Marcin Zdunik wiolonczela
Jan Kotula kontrabas

Kameralistyka:

Anna Armatys – Borelli

Koszt uczestnictwa dla uczestników Kursów Muzycznych:

Instrumentalistyka solowa:

Uczestnik czynny – 1600 zł
Uczestnik bierny – 800 zł
Zaliczka: 400 zł

Kameralistyka:

Uczestnik czynny – 1200 zł

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

PLASTYKA

Mistrzowskie Kursy Artystyczne zapewniają holistyczny rozwój jako odpowiedź na realne coraz większe potrzeby młodych artystów, pragnących rozwijać swój warsztat ale także nabywać cenne umiejętności radzenia sobie w branży artystycznej.

W tygodniowym planie Kursów w zakresie sztuk plastycznych zapewniamy pięć dni 4 godzinnych warsztatów plastycznych, uzupełnionych grupowymi panelami  z zakresu  podstaw marketingu i PR oraz  fundraisingu dla artystów i self-managementu. Dodatkowo uczestnicy mogą uczestniczyć w zajęciach jogi dla artystów  Sztuka koncentracji – sztuka relaksu oraz w wykładach i ćwiczeniach poruszających kluczowe dla wszystkich artystów zagadnienia psychologii sukcesu.

Zajęcia odbywają się na terenie urokliwej Starówki  miasta Tarnowa, okrzykniętej w 2021 roku przez CNN jako jednej z najpiękniejszych na świecie!

Zapewniamy opiekę merytoryczno – dydaktyczną, bazę do przechowywania materiałów, użyczamy materiały do pracy w formie artboxu dla każdego z uczestników, sprzęt plenerowy (sztalugi, podkłady rysunkowe, naczynia na wodę, ) oraz zimne napoje dla uczestników.

Zwieńczeniem Kursu jest wystawa prac towarzysząca koncertowi finałowemu  w połączeniu z uroczystym rozdaniem Dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Kurs przeznaczony dla młodzieży licealnej oraz studentów, a także osób dorosłych kochających sztukę, zapewniamy kameralną grupę (do 12 osób), naukę oraz opiekę pod okiem  utytułowanego artysty- malarza i wykładowcy w Instytucie Sztuki Akademii Sztuk Stosowanych w Tarnowie dr Romana Fleszara.

Zajęcia  plastyczno – artystyczne odbywają się w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. W godzinach popołudniowych zapraszamy na panele uzupełniające z zakresu marketingu, PR, fundraisingu dla artystów, jogę oraz zajęcia z psychologii sukcesu, które adresowane są do wszystkich uczestników kursów; muzyków oraz plastyków.

Mistrzowskie Kursy Artystyczne stwarzają także wspaniałe warunki do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń z uczestnikami Kursów muzycznych. Urokliwa Starówka, szerokie możliwości rekreacji (basen, korty, piękny park) to raj zarówno dla osób ceniących sobie piękno otoczenia jak i możliwości aktywnego wypoczynku.

Koszt uczestnictwa dla uczestników Kursów plastycznych:

800zł , Zaliczka: 400zł

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Udostępnienie wszystkich materiałów potrzebnych do kursu /artboxu/ w cenie 210zł. * opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat Kursów dostępne są w Regulaminie

Organizator:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

kontakt: Joanna Łukasik / Dyrektor Artystyczny MKA

e-mail: kursy.kulturairozwoj@gmail.comTel ./+48/ 602 605 468

kulturairozwoj.org/kursy

https://www.facebook.com/kulturairozwoj

https://instagram.com/kultura_i_rozwoj

Rekomendujemy noclegi:

Dom Studenta ul. Słowackiego 7, tel. (14) 631 69 01

Hotel Kantoria, ul.Piłsudskiego 28 A, tel. (14) 652 29 33